Finnoon suunnitelmat etenevät

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.2.2016 klo 12.01

Valtuusto hyväksyi maanantaina 15.2.2016 Finnoon alueen ensimmäisen asuntokaavan, Finnoo-Djupsundsbäckenin asemakaavan ja -kaavamuutoksen. Kaupunkimaisen ympäristön erityisteemoina ovat ekologisuus ja energiatehokkuus. Lähes 20 hehtaarin alueelle on suunniteltu asuinkortteleita noin 1750 asukkaalle, mutta myös mm. virkistysalueita, korttelialueet yhtenäiskoululle lähiliikuntapaikkoineen ja kahdelle päiväkodille.

AA

Kaava muodostuu kahdesta erillisestä osasta, joiden välissä on bulevardimaiseksi rakennettu Kaitaantie. Tien eteläpuolella on virkistysalue, jossa virtaa Djupsundsbäcken. Virkistysalue rajautuu yhtenäiskouluun ja asuntokortteleihin. Nämä muodostavat yhdessä laajan kaupunkitilan, joka suuntautuu kohti Finnoon metrokeskusta. Koulu ja asuinkorttelit liittyvät metrokeskukseen ja sen kortteleihin mm.  itä-länsisuuntaisen pyöräilyn laatureitin, Lapiarinpolun kautta.

Kaavassa on osoitettu rakennusalat 29 asuinkerrostalolle. Kerrostalojen korkeudet vaihtelevat 6-12 kerroksen välillä, korkeimmat 12-kerroksiset rakennukset sijoittuvat lähelle Finnoon metroaseman eteläistä sisäänkäyntiä. Hyljetien länsipuolella on julkisivuiltaan puisten kerrostalojen korttelialue. Kaavassa on myös korttelialueet yhtenäiskoululle lähiliikuntapaikkoineen ja kahdelle päiväkodille, joista toinen on koulun yhteydessä.

Valtuuston kokous 15.2.2016, § 20

Lisätietoja

Lisätietoja löytyy kaavanankkeen omilta sivuilta

Valtuuston päätöksen liitteenä on mm. kaavakartta, määräykset ja havainnekuva. Tutustu myös::

Kaavaselostus

Kortteli- ja lähiympäristösuunnitelma (pdf, 11435 Kt)